تماس بگیرید
شماره آگهی: 43536
گلدان بتنی یا پلنتربلوک

توضیحات آگهی

گلدان بتنی کاراب
بدون درز بتن
مقاوم نسبت به یخ زدگی
مسلح