تماس بگیرید
شماره آگهی: 91155
کیت تشخیص سریع (ایمونوکروماتوگرافی)

توضیحات آگهی

ایمونوکروماتوگرافی

فروش و عرضه انواع کیت های تشخیص سریع(رپید) از برندهای معتبر داخلی و خارجی
بیبی چک
کیت LH
کیت رپید تشخیص انواع مواد مخدر
با شرایط همکاری مناسب