کود آلی، کود ماکرو،‌ کود گوگردی،‌ کود گرانوله، کود چالکود

توضیحات آگهی

شرکت پایدار کشت حیات سبز
تولید کننده انواع کودهای گرانوله زیر کشتی.
شامل :
1- انواع کودهای ماکرو گرانوله با فرمول 10+5-4-5 و 12-4-4
2- انواع کودهای آلی گوگردی گرانوله با فرمول های 10 و 5 درصد
3- انواع کودهای گوگرد بنتونیته گرانوله با درصد های 30 و 50 و 70 درصد
4- کود پلت مرغی 70 % و 100% خالص
5- کود نیتروژنه گوگردی گرانوله
6- کود فسفاته گوگردی گرانوله
7- کود آلی پتاسه گوگردی
8- کود ماکرو کامل آلی گرانوله
و سایر کودهای ترکیبی گرانوله

همه محصولات دارای تاییدیه موسسه خاک و آب و آنالیز ضمانت شده می باشد
و این محصولات برای کشت های زراعی قبل از کشت و برای باغات به صورت چالکود استفاده میشود.
آی دی اینستاگرام :
@hayatesabz_