85,000,000 تومان
شماره آگهی: 39251
کمپرسور22کیلووات

توضیحات آگهی

کمپرسور22کیلووات باهوی دهی بالا