200,000 تومان
شماره آگهی: 36581
کفی خودروبر ماهان حمل خودرو یدکش

توضیحات آگهی

حمل انواع خودرو لیفتراک بابکت به تمام نقاط تهران کرج وشهرستانها بصورت شبانه روزی با کفی خودروبر تمام هیدرولیک