کابینت آشپزخانه \ بدنه ارین درب ضد خَش همراه با نصاب صفر تا صد کابینت

توضیحات آگهی

کابینت آشپزخانه چهار متر بالا و چهار متر پایین که دارای رنگبندی متخلف
بدنه ارین درب ضد خَش همراه با نصاب صفر تا صد کابینت