1,000 تومان
شماره آگهی: 42087
پرداخت فطریه به خیریه

توضیحات آگهی

موسسه ی خیریه ی لبخند هشتم
حامی ایتام، کودکان کار و زنان سرپرست خانوار
به شماره ثبت 7262

طرح جمع آوری فطریه و کفاره
برای خانواده های تحت پوشش خیریه

روزه داران گرامی، در این طرح می توانید با پرداخت مبلغ فطریه و کفاره ی خود به خیریه، ما را در امر کمک به خانواده های تحت پوشش موسسه، کودکان کار، ایتام و بانوان سرپرست خانوار، یاری کنید.

روش های پرداخت:

استفاده از کد دستوری
*780*7262#

با تشکر از یکایک شما عزیزان.