هدفون یاماها اصل ژاپن

توضیحات آگهی

هدفون یاماها اصل ژاپن با ولوم شدت صدا و کلید تبدیل مونو به استریو و فیش تبدیل سوزنی