تماس بگیرید
شماره آگهی: 69718
موسسه مشاوره مالیاتی امجد حساب

توضیحات آگهی

موسسه مشاوره مالیاتی امجد حساب در راستای تقلیل مالیات به حداقل ممکن و به هدف رفع جرائم ،به طور قانونی خدماتی با کیفیت قابل استعلام به مودیان محترم مالیاتی به شرح ذیل ارائه می نماید:

-انجام پروسه کامل مالیاتی شرکت ها و صاحبان مشاغل از جمله معاملات فصلی ،اظهارنامه های ارزش افزوده و عملکرد ،تحریر دفاتر قانونی …

-مشاوره مالیاتی در خصوص پرونده های دارای مشکل

-مشاوره مالیاتی جهت ثبت شرکت و شرمت های تازه تاسیس از نقطه شروع و پیاده سازی فعالیت

-ارائه راهکارهای مالیاتی بی نظیر و قانونی جهت شرکت ها و صاحبان مشاغل در طی سال مالی

-تنظیم حرفه ای لوایح و دفاعیه مالیاتی با توجه به مستندات موجود

-شرکت در جلسات هیئت های مالیاتی و کاهش مالیات با توجه به مستندات و مولرد پیش امده

-گزینش و استخدام و پیرو ان استقرار نیرو در شرکت ها و صاحبان مشاغل

موسسه دارای رزومه مالیاتی با شرکت های معتبر و برند می باشد.

عضو انجمن حسابرسی ایران
عضو انجمن مدیران مالی اصفهان