مهد کودک و پیش دبستانی سرای محله گلشهر

توضیحات آگهی

سرای محله گلشهر

مهد کودک و پیش دبستانی سرای محله گلشهر
آموزش الفبای فارسی /ریاضیات /علوم /زبان انگلیسی /حفظ شعر وقرآن /کار دستی ونقاشی /

استفاده از به روزترین کتب وشیوه های آموزشی همراه با بهترین و با تجربه ترین اساتید در محیط آموزشی متفاوت همراه با محوطه بازی اختصاصی