تماس بگیرید
شماره آگهی: 46411
متره و برآورد تهیه صورت وضعیت

توضیحات آگهی

متره و برآورد،، تهیه صورت جلسه، صورت وضعیت و ازبیلت کلیه پروژه‌های دولتی و نیمه دولتی اعم از ساختمانی صنعتی آبرسانی شهری و روستایی مخابرات راه سازی و ،،،،
با تیم مجرب و ورزیده با سابقه پانزده سال کار در امور پروژه ها