10,000,000,004 تومان
شماره آگهی: 103539
فروش ملک تجاری صنعتی

توضیحات آگهی

ملک تجاری صنعتی دو کله حیاط دار بهره جاده ترانزیت فول امکانات برق تک فاز و برق ۳فاز آب گاز تلفن بهترین موقعیت برای کارهای تولیدی ویا صنعتی سند ششدانگ ۳۴۰متر زمین ۲۲۰متر بنا