تماس بگیرید
شماره آگهی: 42688
فروش رله امرجنسی پیلز – PILZ

توضیحات آگهی

PNOZ X7 230Vac 2n/o order code 774056
PNOZ X7 240Vac 2n/o order code 774057
PNOZ X7 42Vac 2n/o order code774058
PNOZ X7 24Vac/vdc 2n/o order code 774059

33113566 – 33999115 – 33999719 (10 خط) – بازرگانی تیکوا نیرو