500,000 تومان
شماره آگهی: 65796
فروش تولع تریر اصیل دو ماهه

توضیحات آگهی

جنسیت ماده
قیمت جفت یکو چهارصد
قیمت سه تاش دونه ۵۰۰