فروش انواع نمکهای معدنی و ارگانیک و تبلور مجدد

توضیحات آگهی

فروش انواع نمکهای معدنی و ارگانیک
نمکهای تصفیه شده و تبلور مجدد
نمک صدفی و شکری مخصوص خیار شور و زیتون
انواع محصولات نمک