تماس بگیرید
شماره آگهی: 40015
فروش الیاف فولادی پایه ورق Shear Type

توضیحات آگهی

الیاف فولادی پایه ورق Shear Type ، گزینه برای بتن اسفنجی کف و نگهداری بتن است ، ترکیب کردن و کار کردن با الیاف فولادی فراتاو ساده است ، مقاومت کششی الیاف فولادی بتن شیر تایپ آن را برای بتن هایی با توان فشاری مانند بتن اسفنجی کف مناسب می کند.

الیاف فولادی بتن شیر تایپ Shear Type فراتاو در کفسازی های صنعتی ، قطعات پیش ساخته ، اسلب ها ، سازه های هیدرولیکی ، محوطه های ترافیکی و کفسازی های پارکینگ ها به کار برده می شود .

( فروش الیاف فولادی پایه ورق Shear Type )