فروشگاه نهاده راز خرم

فروشگاه نهاده راز خرم

توضیحات آگهی

با توجه به نیاز موجود برای جدایی از بازار سنتی کشاورزی و راهکارهای مبتنی بر دانش به روز ، فناوری اطلاعات و بازاریابی تعاملی و افزایش سرمایه گذاری شرکتهای مختلف در این ارتباط ، شرکت نهاده راز خرم را با پشتوانه ی حضوری چند ساله در بازار نهاده های کشاورزی ، تاسیس کردیم تا بتواند در راستای کمک به سازمانهای نیازمند این مقوله قدمی هرچند کوچک را برداشته باشد .
در این راستا تجربیات چند سال اخیرمان و تمام توان و قدرت خود را صرف پیشرفت و ترقی خود نموده ایم .
ماموریت ما ، ارتقای کمی و کیفی و فرهنگ سازی در استفاده از فناوری ها و روشهای به روز در صنعت کشاورزی و همچنین توانمند کردن مشتریان در استفاده و به کارگیری آنها در راستای نیل به اهداف کسب و کارشان میباشد .
صداقت ، درک متقابل ، تعهد به اهداف مشتری و وفاداری به آن اصول کار ما را تشکیل می دهد و آرزوی ما مرتفع شدن پرچم سازمانهای همکار ما در رفیعترین قله های موفقیت است .
امید است صنعت کشاورزی ایران را آنچنان که باید ، پیشرفته و پر رونق ببینیم.