شکسته بند سنتی

شکسته بند سنتی

توضیحات آگهی

شکسته بند سنتی خانم با بیش از ۲۰ سال سابقه کاری در استان البرز آماده خدمت به شما عزیزان می باشد
این خدمات شامل
جا انداختن مچ و انگشتان دست وپا
جا انداختن شانه و آرنج
جا انداختن زانو
جا انداختن ناف
تُل گیریی
جا انداختن دنبالیچه و…