سوله سازی-سازه ی صنعتی-صادرات انواع سوله

توضیحات آگهی

1-ساخت انواع سوله صنعتی
2-ساخت سازه های صنعتی
3-راه انهدازی کارخانه صنعتی
4-ساخت انواع خطوط انتقال
5-برج سازی
6-ساخت سوله سبک و فوق سبک
7-صادرات انواع سوله