تماس بگیرید
شماره آگهی: 42322

توضیحات آگهی

درب سبد 14و 16کیلویی دوکاره

تعداد در بسته بندی گونی 200تایی تیراژ

09131335675