خریدار ضایعات کاغذ باطله کتاب مجله زونکن پرونده اداری اهن الات مس برنج کابل سیم

توضیحات آگهی

سلام
بهترین خریدار ضایعات: کاغذ باطله کتاب مجله روزنامه زونکن پر و خالی کاغذ لیوانی کاغذ چاپخانه ای کاغذ پوشالی و خرد شده سی دی و زینک باطله.
خریدار ضایعات اهن الات میلگرد تیراهن نبشی پروفیل دستگاه و ..
خریدار ضایعات: مس برنج
المینیوم کابل برق و مخابراطی
انواع داغونی و دستگاه های اداری ظرف و ظروف دینام سوخته و…
خرید از کل نقاط تهران
همراه با باسکول
بصورت نقد و شبانه روزی