خدمات حسابداری، مشاوره مالیاتی و آموزش و آماده سازی نیرو جهت ورود به بازار کار

توضیحات آگهی

این مجموعه با داشتن کادری مجرب آمادگی ارایه کلیه خدمات حسابداری ( گزارشات فصلی ، اظهار نامه ارزش افزوده ، اظهار نامه عملکرد ، ثبت سند حسابدار و آماده سازی و ارایه گزارش های مالی به مدیران و سایر استفادکنندگان گزارشات مالی، تحریر دفاتر قانونی ، ثبت نام کد اقتصادی و …) ، مشاوره مالیاتی ، انجام امور ثبت و تغییرات شرکت ها و…

برچسب‌ها: