تماس بگیرید
شماره آگهی: 70419
حمل بار پیکان وانت کفی دار پاکدشت

توضیحات آگهی

حمل بار پیکان وانت کفی دار پاکدشت

حمل اثاث منزل مبلمان همراه پتو
ارسال کارگر خالی برای بار زدن و تخلیه بین طبقات
درخدمت پاکدشتی های عزیزهستیم.