تماس بگیرید
شماره آگهی: 41908
جوشکار سیار

توضیحات آگهی

جوشکار سیار گاز کشی جابجایی لوله گازو آتش نشانی جوشکار در وپنجره سایه بام و حفاظ با کمترین زمان ممکن بدونه واسطه