توضیحات آگهی

تولید و فروش عمده و خرده و بسته بندی و صادرات
تمامی ادویه جات
زرد چوبه نظام آبادی هندی
زرد چوبه نظام آباد بهداشتی تایید آزمایشگاه
زرد چوبه برمه
زرد چوبه مخلوط
زرد چوبه درجه یک صادراتی
دارچین
چوب دارچین درشت
چوب دارچین شکسته
پودر دارچین خالص
دارچین درجه یک صادراتی
زنجبیل
قلم زنجبیل
زنجبیل آسیاب شده
پودر زنجبیل چینی
پودر زنجبیل آفریقایی
پودر زنجبیل مخلوط
زنجبیل درجه یک صادراتی
سماق قرمز درجه یک
سماق قهوه ای درجه یک
سماق بدون دانه
پودر سیر
پودر سیر درجه یک
پودر لیمو عمانی زرد درجه یک صادراتی
پودر گلپر
ادویه پلوئی درجه یک
ادویه غذا درجه یک
ادویه کاری 9 قلم زرد رنگ
ادویه کاری 9 قلم سبز رنگ
ادویه کاری 12 قلم زرد رنگ
ادویه کاری 12 قلم سبز رنگ
ادویه کاری 18 قلم زرد رنگ
ادویه کاری 18 قلم سبز رنگ
ادویه کادری 24 قلم زرد رنگ
ادویه کاری 24 قلم سبز رنگ
ادویه مرغ
ادویه گوشت
ادویه ماهی
ادویه ماست و خیار
ادویه خورشتی درجه یک
فلفل سیاه دان درشت
پودر فلفل سیاه بدون پوسته
پودر فلفل سیاه آسیاب با پوسته
پودر فلفل قرمز هندی
پودر فلفل قرمز ایرانی درجه یک صادراتی
و …

ارسال به تمامی نقاط کشور