تماس بگیرید
شماره آگهی: 70258
تعمیرات تخصصی ویلچر

توضیحات آگهی

تعمیرات تخصصی کلیه ویلچرهای برقی
پله رو
ارتوپدی
نیمه ارتوپدی
اسپرت
سی پی
برانکاردی
کالسکه ای
پلی اتیلن
حمامی وساده درکوتاهترین زمان ممکن ودرهمان مکان موردنظرانجام میشود.