تماس بگیرید
شماره آگهی: 103264
تاسیسات

توضیحات آگهی

تاسیسات –
مهندس یا تکنسین ترجیحا در حسن آباد فشافویه- تجربه مفید-حقوق مکفی- در صورت درخواست از شهرستان جای خواب موجود است . تلفن جهت هماهنگی :09122477959