بکهو ماشین  وارد کننده پمپ هیدرولیک بیل بکهو سنوپارس

توضیحات آگهی

بکهو ماشین واردات کننده پمپ هیدرولیک بیل بکهو های ایرانی و خارجی

02136612330
02136613544
09128302421

بکهو ماشین وارد کننده پمپ هیدرولیک بیل بکهو سنوپارس/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو sp100 سنوپارس/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو sp120 سنوپارس/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهوsp200 سنوپارس/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو sp220 سنوپارس/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو ۴ سیلندر تبریز/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو ۶ سیلندر تبریز/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو تراکتور سازی /
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهوtdl86 تبریز/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهوtdl130 تبریز/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو گازار لودر تبریز ( TBL300-TBL500)/
فروش پمپ هیدرولیک چدنی بیل بکهو/
فروش پمپ هیدرولیک آلومینیومی بیل بکهو/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو هیدرومک 102b/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو هیدرومک 102s/
فروش پمپ هیدرولیک بیل بکهو برند و مارک روکت اسپانیا/
فروش پمپ هیدرولیک رکت اسپانیا/
فروش پمپ هیدرولیک دیوید براون/

دفتر شرکت تهران
02136612330
02136613544
02133939802

مدیر بازرگانی
09128302421