تماس بگیرید
شماره آگهی: 37431
بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها

توضیحات آگهی

بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها
دستان یاری رسان خدا روی زمین باشیم
معاونت ارتباطات و رسانه خود گنه کاریم و از دنیا شکایت میکنیم غافل از خود دیگری را هم قضاوت میکنیم
کودکی جان می دهد از درد و فقر و ما هنوز چشم می بندیم و
خواب راحت میکنیم

سایت : www.absharatefeha.org