تماس بگیرید
شماره آگهی: 46933
استخدام نیروی خدماتی نظافتی

توضیحات آگهی

به یک نیروی آراسته و منظم جهت همکاری نیازمندیم