تماس بگیرید
شماره آگهی: 44152
استخدام طراح و نقاش مس پرداز

توضیحات آگهی

نیازمند طراح ونقاش ماهر خانم درزمینه مس پرداز (نقاشی روی مس ) هستیم ترجیحا نسبت به طراحی کردن ونقاشی کردن ورنگ آمیزیهای کارتسلط داشته باشند ساعت کاری منعطف بوده وحقوق ومزایای کار بصورت کارمزدی می باشد وتسویه حساب مالی ماهانه انجام میگیرد کار بیشتر براساس توافق طرفین صورت میگیرد