تماس بگیرید
شماره آگهی: 39890
استخدامی کارخانه آب معدنی تهران

توضیحات آگهی

کارخانه آب معدنی تهران جهت تکمیل ظرفیت نیروی خودازمتقاضیان استان خوزستان نیروپذیرش میکند
نیروی زیر28سال مجرد