ارماتوربندی فونداسیون سوله ساخت سوله

توضیحات آگهی

اجرای فونداسیون سوله از مرحله ی خط ریزی ریختن بتون مگر آرماتوربندی قالب‌بندی صفحه گذاری در سراسر ایران باقیمت مناسب با مدیریت رحیمی تماس با پیمانکار
شماره تماس:09125788352
شماره تماس:09127484162