اجاره بیل مکانیکی  مینی بیل زنجیری بهمراه  پیکور در کرج کردان

توضیحات آگهی

اجاره دهنده بیل مکانیکی ،مینی بیل زنجیری بهمراه چکش هیدرولیکی (پیکور)
تخریب ساختمان های کلنگی بتنی تخریب فنداسیون تخریب انوع بتن مصلح غیر مصلح کف سالن تخریب ستون سنگ آسفالت
انجام عملیات خاکبرداری ویلا کندن استخر کندن موتور خانه آب انبار
حفاری کانال آب برق گاز با پاکت ۴۰ ۶۰ ۸۰