آموزش یونیت دندانپزشکی, آموزش اصول تصویربرداری در دندانپزشکی اصفهان

توضیحات آگهی

آشنایی با مواد مصرفی دندانپزشکی
,آموزش یونیت دندانپزشکی و دستورالعمل استفاده
,آموزش اصول تصویربرداری در دندانپزشکی
,آموزش نقش کمک پرستار در دندانپزشکی کودکان
,آموزش کنترل درد و اضطراب بیمار
,آموزش مراقبت های دندانی و پیشگیری کننده
,آموزش نقش کمک پرستار در درمانی ترمیمی
,آموزش نقش کمک پرستار در جراحی ها، بیماریهای لثه و درمان ریشه دندان

[email protected]