تماس بگیرید
شماره آگهی: 69746
آموزش نگارگری (مینیاتور)

توضیحات آگهی

آموزش تخصّصی هنر اصیل نگارگری (نقّاشی ایرانی)

توسّط اُستاد پیشکسوت هنر و خالق تخستین کتاب آموزش نگارگری_کتاب صد و یک طرح معرّق و تصویرگر کتب متعدد دیگر
در شهر زیبای اصفهان

محل برگزاری:  محدوده ی میدان نقش جهان

برچسب‌ها: