480,000,000 تومان
شماره آگهی: 43044
67 متر همکف

توضیحات آگهی

67 متر همکف باز سازی شده