12هکتارباغ وزمین کشاورزی و دامداری باتمام انشعابات

توضیحات آگهی

یک هکتار باغ پسته و یک ونیم هکتار زمین یونجه و ۹/۵هکتارزمین پاییزه بهاره باکشت جووگندم وذرت کاشته میشه و دامداری ۸۰۰متر
۲۱ساعت آب پرفشار۶اینچ ازچاه مستقیم تازمین لوله کشی شده و گردش روز ۶روزبرق سه فاز وعلمک گازسرزمین درصورت احتیاج میتونیدلوله کشی بکنید
بدون معاوضه البته شما میتونید مبلغی باچک دوماهه تسویه نمایید
درقشلاق مرانلو قرارداره

برچسب‌ها: