تماس بگیرید
شماره آگهی: 43038
گیت فلزیاب دروازه ای

توضیحات آگهی

گیت فلزیاب، دروازه‌ای فلزی است که برای بازرسی بدنی دقیق افراد در هنگام ورود به منطقه‌ای خاص برای تامین امینت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیت‌ها، دارای تعدادی زون حساس به فلز می‌باشد که فرد توسط این زون‌ها به دقت اسکن می‌شوند و در صورت تشخیص هرگونه فلز، هشدار نوری و صوتی دستگاه فعال می‌شود، مسئولین مربوطه به بازرسی دقیق بدنی پرداخته و شی مورد نظر را بررسی می‌نمایند و در صورت صلاح‌دید اجازه عبور فرد صادر می‌شود.
فلزیاب بدنی
گیت فلزیاب
گیت فرودگاه
بازرسی بدنی فرودگاه
فلزیاب فرودگاهی
فروش فلزیاب بدنی
قیمت گیت فلزیاب
انواع گیت فلزیاب
فروش گیت بازرسی فلزیاب