گازوییل وبنزین وال پی جی ومشتقات نفتی

گازوییل وبنزین وال پی جی ومشتقات نفتی

توضیحات آگهی

سلام
شرکت تامین کننده انواع سوخت ومشتقات نفتی
تحویل cifبندر درخوواستی خریدار
پرداخت ال سی وصرافی
درصورت تمایل آمادده همکاری هستیم