تماس بگیرید
شماره آگهی: 70377
کود 20-20-20

توضیحات آگهی

کود 20-20-20

پودری 20-20-20 (10کیلوگرمی) محلول پاشی
نیتروژن کل : ……………………………………………..20%

فسفر قابل استفاده : ………………………………….20%

پتاسیم محلول در آب : ………………………………..20%

حلالیت در آب : ………………………………….gr/litr200

کود 20-20-20 از جمله کودهای پایه و پرکاربردی است که به منظور رشد و برگ دهی و تولید شاخ و برگ در گیاهان و درختان استفاده می‌شود. از این کود N.P.K به منظور رشد برگ و ساقه در گیاهان آپارتمانی برگی که برگ آن‌ها بیشتر مورد توجه است مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مورد بوته‌ها، درختچه‌ها و درختان موجب تولید شاخ و برگ بیشتر می‌شود و در نتیجه شاهد رشد سریعتر آن‌ها خواهیم بود. کود 20-20-20 با دارا بودن مقادیر مساوی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای تأمین نیاز اصلی طیف وسیعی از گیاهان و درختان طراحی شده است. یک گیاه به مقدار بیشتری از این سه عنصر در مقایسه با سایر عناصر کم مصرف نیازمند است بنابراین لزوم استفاده از این کود در اینجا بهتر مشخص می‌شود.

تمامی احتیاجات کودی ماکرو را در زمان استفاده تامین می‌کند.
با توجه به فرمول خاص خود در تمامی مراحل کشت قابل استفاده است.
محلول در آب بوده و می‌توان در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و غرق آبی استفاده کرد.
بصورت محلول پاشی قابل استفاده است.
قدرت جذب بالائی داشته و به راحتی توسط گیاه جذب می‌شود.
اختلاط مواد اولیه بکاررفته بصورت کامل بوده و هر ذره یک کود کامل می‌باشد.
اندام‌های سبز را توسعه داده باعث افزایش سبزینگی گیاه و فتوسنتز می‌شود.
باعث رشد و توسعه‌ی ریشه‌ی گیاه می‌شود.
میزان باردهی را افزایش می‌دهد.
به خاطر قدرت انحلال و جذب بالا نیاز آبی را به شکل کاملاً محسوسی کاهش می‌دهد.
با توجه به حداقل پسماند باعث افزایش چشم‌گیر شوری خاک نمی‌شود.