کارت پخش کن و کلیشه زن روی دیوار نیازمندیم

توضیحات آگهی

کارت پخش کن و کلیشه زن روی دیوار از سراسر کشور نیازمندیم ساعتی 20تومن 5ساعت کار در روز 100تومن تسویه حساب روزانه ساعت کار دست خودتان حتی شب ها برای همکاری فقط شماره درج شده در اگهی ازطریق واتساپ پیام بگذارید تماس پاسخ گو نیستند