تماس بگیرید
شماره آگهی: 67027
کارشناس پرستاری و زخم

توضیحات آگهی

انجام کلیه امور تخصصی و فوق تخصصی پرستاری در منزل
کار با دستگاه‌های تخصصی پرستاری در منزل