کارخانه لوله های پلی اتیلن درجه یک خوشنام

توضیحات آگهی

لوله های پلی اتیلن صد درصد خالص استاندارد با گرید Aو تاییدیه وزارت جهد کشاورزی و آب و فاضلاب کشور و استانداردها و ایزوهای داخلی و بین المللی
05138444448
09028384448
مسئول توسعه بازار و نمایندگان
آقای مشیریان