120,000 تومان
شماره آگهی: 66962
کابل کامپیوتر

توضیحات آگهی

کابل کامپیوتر یک و نیم متری