پخش . فروش روغن و گریس های سیلیکونی ، پارافین مایع بهداشتی

توضیحات آگهی

پخش . فروش روغن و گریس های سیلیکونی ، پارافین مایع بهداشتی

فروش روغن سیلیکون درگریدهای مختلف
100 _ 350 _ 100000 _ 200000 _ 60000 _ 80000
گرید صنعتی ، بهداشتی ، خوراکی
گریس های سیلیکونی
پارافین مایع بهداشتی
بشرط تست

باارائه فاکتور بصورت رسمی و غیررسمی
ارسال به هرنقطه که شما درخواست کنید .

خرید مطمئن اینترنتی و حضوری
تهران . بزرگراه آیت الله سعیدی کمربندی آزادگان