نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
پایان نامه مدیریت ، کشاورزی و روانشناسی – استان تهران

توضیحات آگهی

پایان نامه مدیریت ، کشاورزی و روانشناسی

انواع آزمونها مخصوص پایان نامه های مدیریت – کشاورزی- روانشناسی- علوم تربیتی – علوم انسانی – پزشکی – دامپزشکی و …
آزمون همبستگی – تحلیل واریانس
رگرسیون همزمان – رگرسیون گام به گام
آزمون T – آزمون فریدمن – آزمون دوجمله ای – کرتهای خرد شده – مربع کای –
همراه با تایپ کامل فصل 4(آمار توصیفی و استنباطی)
همچنین :
رسم انواع نمودارها – تایپ انواع فرمولهای ریاضی

برچسب‌ها: