پارکت ، قیمت پارکت ، پارکت hdf ، پارکت – استان تهران

توضیحات آگهی

فروش پارکت 12 میل طرح برجسته

چطور رنگ پارکت را انتخاب نماییم؟

رنگ پارکت:

1- پارکت بژ و کرم متمایل به زرد ، جاهای

کمنور و تاریک را روشنتر و شادتر میکند و

آرامشبخش است.

2- پارکت فندقی جزو رنگهای گرم و

هماهنگ است و فضایی صمیمی ایجاد

میکند.

3- پارکت قهوهای ، حس ارتباط با زمین و

طبیعت را ایجاد کرده و با مبلمان روشن زیباتر

خواهد بود.

4- پارکت بژ مایل به سفید احساس جدید

بودن و پاکیزگی را بوجود آورده و فضای اتاق را

روشن میکند.

5- پارکت خاکستری تیره خنثی ، شیک و

آرامش بخش است.

مرتضی برخورداری

برچسب‌ها: