10,000 تومان
شماره آگهی: 71077
پاد تهویه

توضیحات آگهی

نصب و تعمیرات انواع برجهای خنک کننده صنعتی و ساختمانی انواع فن های سانتریفوژ صنعتی و ساختمانی.هواساز.ایرواشر.انواع فن های پارکینگی واتش نشانی.اگزاست