تماس بگیرید
شماره آگهی: 42234
وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی

توضیحات آگهی

وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی

قبول وکالت در کلیه پرونده های حقوقی، کیفری،ثبتی ،خانواده، مشاوره حقوقی و قضایی،تنظیم لایحه دفاعیه